Yağmurlu F Özgür N Kamacı Z Şentürk M ve Çalışkan T A 2014 Isparta güneyinde yeralan Kışla dom yapısının oluşumunu control eden tektonik ve magmatic etkenler


ÖZGÜR N.

6. Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, Mersin, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.229-230

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.229-230