ÖMÜRBEK Nuri GÜL Fatma Altın 2008 Sigortacılık Sektöründe Bilgi Teknolojilerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 13 Sayı 3 2008 s 105 127 Isparta Türkiye


ÖMÜRBEK N., ALTIN F. G.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.105-127, 2008 (Peer-Reviewed Journal)