XV. VE XVI. YÜZYILDA MANAVGAT KAZASINDASINAİ BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE SINAİ TESİSLER


Creative Commons License

Karaca B.

in: Antalya Kitabı Antalya’da Doğa ve Medeniyet -3-, Bedia KOÇAKOĞLU,Diren ÇAKILCI, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.15-41, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Palet Yayınları
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.15-41
  • Editors: Bedia KOÇAKOĞLU,Diren ÇAKILCI, Editor
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Manavgat ve çevresi ilk çağdan itibaren önemli bir yerleşme alanı olmuş ve burada birçok şehir kurulmuştur. Köprüçay, Manavgat Çayı ve Side limanı ilkçağlardan itibaren bölgesel ve dış ticarette etkili yerler olmuştur. Türkiye Selçukluları döneminde Antalya ve Alanya’nın alınması ve ticari olarak kullanılmasıyla bu bölgenin ticari ve ekonomik yönden önemi daha da artmıştır. Bu ve sonraki dönemde Suriye, Mısır, Kıbrıs ve Rodos gibi yerlerle ticaret yapılmıştır. Türkiye Selçuklularının yıkılmaya yüz tuttuğu devirde bu bölgede, Tekeoğulları, Manavgat Emirliği, Karamanoğulları ve Alâiye Beyliği’nin etkilerini görmek mümkündür. Osmanlı Devleti’nin eline geçtikten sonra burada tahrir işleminin başladığını görmekteyiz. Özellikle 1455, 1475, 1530 ve 1555 tarihli tapu tahrir defterleri ile Manavgat’a ait birçok Müsellem defteri bölgenin siyasi, idari, askeri ve sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi vermektedir. Daha sonrasına ait defterler, münferit belgeler, salnameler vb. arşiv malzemeleri Manavgat’ın XVI. yüzyıldan sonraki durumunu ortaya koymaktadır. Buradaki nahiye ve kazalarda idari alanda önemli değişiklikler yapılmak istenmiş ve bu konuda yazışmalar olmuştur. Bu yazışmalarda, Manavgat, Düşenbe, İbradi, Eski Antalya (Side), Alâiye, Akseki gibi yerlerde yapılan veya yapılması düşünülen idari düzenlemelerle ilgili bilgiler verilmiştir. Kısaca bu çalışmada, XV. yüzyıldan XIX. yüzyılın sonuna kadar Manavgat’ın tarihi, Manavgat şehri, köyleri, Yörük cemaatleri, idari durumu, vakıfları, sosyo-ekonomik yapısı değerlendirilmiştir. Hatta idari yapıdaki düzenleme ve değişikliklerle ilgili hususlar 1914 yılına kadar getirilmiştir. Yapılan bu çalışma göstermiştir ki, Manavgat şehri küçük bir kasaba görünümünde olmakla birlikte köyleri, Yörük ve Tahtacı cemaatleri ve iktisadi yapısıyla bölgenin mühim kazalarından birisi durumundadır.