Leonardit ve Mikorizanin Biber Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi Konsantrasyonu Üzerine Etkisi


ERDAL İ.

DU Journal of the Faculty of Agriculture/SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, 2014, vol.1, no.1, pp.1-10, 2014 (Peer-Reviewed Journal)