Manavgat havzasındaki genç denizel kırıntılıtortulların gerçek çökelim zamanı hangisi? Yeninannofosil ve ascidian fosil bulgularına dayananyeni bir stratigrafik yorum. 16.Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı,25-28 Ekim 2015, Rize,Bildiriler Kitabı, Görmüş, M., Demircan, H. (eds.),Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını, 109-116


SAGULAR E. K. , Aydemir E., Yavuzlar G., Yüzgül N. S. , UYSAL K. , GÖRMÜŞ M., ...More

16.Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Ankara, Turkey, 25 - 28 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey