Örgütsel Yapı ve Meslek Farklılıklarının İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma


ÇARIKÇI İ. H. , OKSAY A.

Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.9, no.2, pp.157-172, 2004 (Peer-Reviewed Journal)