Biocidal Product Usage in Turkey and Possible Environmental Impacts


Bıtrak N. B., Öztürk E.

Çevre Bilim ve Teknoloji, vol.4, no.1, pp.13-23, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Çevre Bilim ve Teknoloji
  • Page Numbers: pp.13-23
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Biocidal, one of the basic inputs of modern agricultural production, have become an indispensable product in many countries where agricultural production is common in the world. Biocidal products have a wide range of uses except for agricultural purposes. Biocidal products could be transported to the environmental receiving bodies via natural cycles and they were detected in living tissues by many researchers. Due to the toxic effects, they can lead to many chronic irreversible diseases such as cancer, defective births, nervous system disorders, endocrine system disorders including diabetes. In this study, a general perspective is drawn based on the production, sales and usage quantities of biocidal products. Also, the potential risks of biocidal on the environment and human health was investigated. In addition, some suggestions were made to prevent risks to the environment and human health. 

Modern tarım üretiminin temel girdilerinden biri olan biyosidaller, dünya üzerinde tarımsal üretimin yaygın olduğu birçok ülkede vazgeçilmesi zor bir ürün haline gelmiştir. Biyosidal ürünler tarımsal amaçlı kullanımlar haricinde de çok çeşitli kullanım alanları vardır. Biyosidaller çeşitli yollarla çevresel alıcı ortamlara yayılmakta ve doğal çevrimler neticesinde canlı dokularında tespit edilmektedir. Toksik etkileri nedeniyle kanser, sakat doğumlar, sinir sistemi bozuklukları, hormonal sistemde bozukluklar, Şeker hastalığı gibi pek çok geri dönüşü olmayan kronik hastalığa neden olabilmektedirler. Bu çalışmada biyosidal ürünlerin üretim, satış ve kullanım miktarları dikkate alınarak genel bir perspektif çizilmiş ve biyosidallerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası riskleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte söz konusu risklerin azaltılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.