MAĞAZA ATMOSFERİ VE MÜZİĞİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI


BAŞDEĞİRMEN A., TUNCA M. Z.

Süleyman Demirel Üniversite İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.4, pp.1305-1326, 2018 (Peer-Reviewed Journal)