Derik Mardin Gaziantep ve Kızılağaç Muş bölgelerinde yüzeylenen Pliyo Kuvaterner yaşlı alkalin bazaltların petrografisi ve petrokimyası


ÇOBAN H., CARAN Ş.

SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, pp.113-114

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.113-114