Ekstraselüler Matris Yapısı ve Görevleri


Creative Commons License

ÜÇGÜL İ., ARAS S., ELİBÜYÜK U.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.295-310, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The extracellular matrix (ECM) is a complex structure located between and supporting cells within mammalian tissues. The ECM is secreted by cells in contact or contact. Extracellular matrix (ECM) is traditionally classified as glycosphingolipids and fibrous proteins. In glycosphingolipids, they are divided into two groups: non-sulfated proteins (hyaluronic acid) and sulfated proteins (chondroitin sulfate, keratin sulphate I and II, heparin, heparan sulfate and dermatan sulphate). Fibrous proteins are classified as structural proteins (collagen, elastin) and adhesion proteins (fibronectin, laminin, tenascin, vitronectin, integrin).This work deals with the structure of the extracellular matrix molecule affecting cell growth and differentiation, affecting cell growth and differentiation, water and minerals affecting the growth factor, and the proteins involved in this structure.

Ekstrasellüler matriks (ECM), memeli dokuları içindeki hücrelerin arasında bulunan ve onları destekleyen bir kompleks yapıdır. ECM içinde bulunduğu veya temas halindeki hücreler tarafından salgılanmaktadır. Ekstrasellüler matriks (ECM), geleneksel olarak glikoaminglikanlar ve fibröz proteinler olarak sınıflandırılırlar. Glikoaminglikanlarda kendi içlerinde sülfatlanmamış proteinler (Hyalüronik asit) ve sülfatlanmış proteinler (kondroitin sülfat, keratan sülfat I ve II, heparin, heparan sülfat ve dermatan sülfat) olmak üzere ikiye ayrılır. Fibröz proteinler ise yapısal proteinler (kollajen, elastin) ve yapıştırıcı (adhezyon) proteinler (Fibronektin, laminin, tenaskin, vitronektin, integrin) olarak sınıflandırılır. Yapılan bu çalışma ile hücrelerin yapısı ve hareketini etkileyen, hücre gelişme ve farklılaşmasını etkileyen, su ve mineral tutan, büyüme faktörünü etkileyen ekstrasellüler matris molekülünün yapısı ve bu yapıda bulunan proteinlerin görevlerinden bahsedilmiştir.