Dicle Nehri Türkiye Oligochaeta Annelida faunasının taksonomik açıdan belirlenmesine yönelik bir ön araştırma


ZEYBEK M., AKISKA S., YILDIZ S.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.33, no.1, pp.47-53, 2016 (Peer-Reviewed Journal)