Metotreksat’ ın Karaciğer ve Böbrekte Neden Olduğu Hasarda Oksidatif Stresin Rolü


ARMAĞAN İ.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.22, no.4, pp.151-155, 2015 (Peer-Reviewed Journal)