Hasta ve Yakınlarını Şiddete Yönelten Sebeplerin Araştırılması- Burdur İli Örneği


DAĞ E., BAYSAL H.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.4, no.11, pp.95-118, 2017 (Peer-Reviewed Journal)