Musiki ve Musiki Terimlerinin İbrahim Râşid Divanı’xxndaki Yansımaları


ÇETİN K.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Türkoloji Araştırmaları, vol.4, no.2, pp.211-264, 2009 (Peer-Reviewed Journal)