Gebelikte ilaç kullan›m›: T›p fakültesimezuniyet öncesi kad›n hastal›klar› vedo¤um müfredatlar›nda ne oranda yer al›yor?


SEZİK M. , GÜRPINAR E.

ulusal perinatoloji kongresi, Turkey, 17 - 21 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey