PIAAC, Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı, Sonuçlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Değerlendirilmesi | Evaluation of PIAAC, Programme For The International Assessment of Adult Competencies, Results In Context of Gender Equality


Kaya H. E.

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, vol.5, no.1, pp.32-52, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili sorunlar hem Türkiye’de hem de dünyada eğitimin en yakıcı sorunlarından biridir. Ulusal ve uluslararası pek çok kurum ve kuruluş bu soruna ilgi göstermekte özellikle dezavantajlı konumda bulunan kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişim ve devam sorununa kalıcı çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Bu noktada harcanan çabalar sonucunda birtakım ilerlemeler kaydedilse de dünya genelinde milyonlarca kadın temel bir hak olarak tanımlanan eğitimden mahrum bırakılmaktadır. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili sorunları çözüme kavuşturamayan ülkelerden biri olan Türkiye’de bu durum kadınların eğitime erişimini olumsuz bir şekilde etkileyerek kısıtlarken okul başarılarının düşmesine de sebep olmaktadır.