Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirmeler


DULUPÇU M. A., ÖZKUL G., ÜNLÜ H., SAYIN M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.20, pp.27-54, 2014 (Peer-Reviewed Journal)