KOBİ leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme


IŞIK MADEN S., ÖZKUL G., DULUPÇU M. A.

4.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı(KBAM)Sempozyumu, Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımalar, Turkey, 28 - 30 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes