Barbiturik Asit içeren Azo Bileşiklerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve DNA Bağlanma Aktivitelerinin Belirlenmesi


TOPKAYA C., KIRKAN B. , GÜP R.

25. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 27 June - 02 July 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey