İki Lineer Regresyon Modelinin Karşılaştırılması


ORHAN H. , AĞLARCI A. V.

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, 5 - 07 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text