Tarihî Türk Lehçeleriyle Karşılaştırmalı Eski Anadolu Türkçesi


Creative Commons License

Korkmazer T.

Dil Araştırmaları, no.29, pp.257-260, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Dil Araştırmaları
  • Page Numbers: pp.257-260

Abstract

Akçağ yayınları tarafından 2021’de ilk baskısı yapılan ‘Tarihî Türk Lehçeleriyle Karşılaştırmalı Eski Anadolu Türkçesi’ adlı eserde, Eski Anadolu Türkçesinin gramer özellikleri, işte bu bahçedeki anıt ağaçlarla karşılaştırmalı olarak ortaya konmuş, belirgin hâle getirilmiştir. Öznesinin Eski Anadolu Türkçesi olduğu bu çalışmadan, tarihî Türk lehçelerinin karşılaştırmalı grameri beklenmemelidir.