Kelamın Dinî Meşrûiyeti ve Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme,


TÜRCAN G.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.30, pp.127-166, 2013 (Peer-Reviewed Journal)