Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma


BEKCİ İ., GÖR Y.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.165-194, 2016 (Peer-Reviewed Journal)