İbn Hacer-Ayni Çatışmasının Buhari Şerhlerindeki Tezahürü I. 3, 347-361, Kayseri 1990.


SAKALLI T.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, pp.347-361, 1990 (Non Peer-Reviewed Journal)