İsmail Hakkı Bursevî nin Musa Hızır Kıssası Yorumunun İlim Marifet Uygunluğu Açısından Kısa Bir Değerlendirmesi


BARDAKÇI M. N.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.5, pp.81-103, 1998 (Peer-Reviewed Journal)