Serum Osteopontin Level in Psoriasis Vulgaris and its Relationship with Oxidative Stress


KILIÇ C., KORKMAZ S. , SAYILAN ÖZGÜN G., FIÇICIOĞLU S., PİŞKİN S.

1. INTERNATİONAL HEALTH SCİENCES CONGRESS, 23 - 25 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri