Hızlı nötron reaktörlerinde yakıt malzemesi olarak kullanılan 235,238U ve 239Pu izotoplarına yönelik tesir kesiti hesaplamaları için nükleer seviye yoğunluğu parametresinin incelenmesi


Çapalı V., Şekerci M., Kaplan A.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.3, pp.1-6, 2017 (Peer-Reviewed Journal)