BİR NAZİRE ÖRNEĞİ OLARAK TAŞLICALI YAHYÂ’NIN GÜLŞEN-İ ENVÂR’I


Yılmaz K.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.21, pp.107-126, 2015 (Peer-Reviewed Journal)