Bağcılıkta Telli ve Goble Terbiye Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması: Isparta İli Örneği


Taşkın H., DEMİRCAN V.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.95-110, 2014 (Peer-Reviewed Journal)