Jinekoloji polikliniğine başvuran hastalarda RİA öyküsüne göre servikal erozyon durumunun karşılaştırılması.


GÜNYELİ İ. , ÖZER A., GÖKMEN O.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Kongre Özel sayısı (ISSN:1307-699X):20096:19. Poster No: 22, 7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi TJOD, 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC., Girne, Cyprus (Kktc), 14 - 19 May 2009, vol.6

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 6
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)