Modernizm İktisat Retorik ve Metafor Üzerine Post Epistemolojik Bir Deneme


DULUPÇU M. A.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.3, pp.15-34, 1998 (Peer-Reviewed Journal)