“Farklı Bir Estetiğin Kıyılarında: Necip Fazıl’ın ‘Rüzgârda Sesler’ Şiiri”


Gariper C.

7. İnternational Conference On Economics & Social Sciences Kyrenia, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 08 May 2022, vol.1, pp.169-179

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.169-179
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

20. yüzyıl Türk şiirinde içe dönük, fizik ötesi duyuş ve düşünüşleri benliğinde derinleştirerek dile getiren Necip Fazıl Kısakürek, kendine özgü bir şiir kurar. Onun yer yer dramatik bir form kazanan şiiri, insan beninin açmazlarını, bunalımlarını, varlık alanıyla çatışmalar ağını ifade alanına taşır. O, daha ilk şiirlerinden itibaren kendisiyle ve dış dünyayla uyum içerisine giremeyen insanın yaşadığı gerilimin şairi olarak belirir. Bununla birlikte 1924’te Millî Mecmua’da yayımlanan fakat kitaplarına girmeden kalan “Rüzgârda Sesler” şiiri, onun estetiğinin önemli tarafıyla dışında kalır. Gerek form ve gerekse içerik bakımından farklı bir yapıda beliren söz konusu şiir, şairin gençlik döneminin arayışlarının yahut kalemini farklı bir estetik alanda deneme arzusunun sonucu varlık kazanmış görünmektedir. Dönemin memlekete yöneliş kalem ürünleriyle ve Nâzım Hikmet şiiriyle benzerlikler gösteren “Rüzgârda Sesler”, onun kendi şiir estetiğinden de izler taşır. Bu bildiride Necip Fazıl’ın teatral ve öyküleyici nitelikleri de olan “Rüzgârda Sesler” şiiri, şairin kendi şiir estetiği ve Türk şiir geleneği bağlamında inceleme konusu yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Necip Fazıl Kısakürek, şiir, “Rüzgârda Sesler”, şiir estetiği.