tükürük ve nem kontaminasyonunun fissür örtücü başarısızlığındaki rolü


GÜÇYETMEZ TOPAL b., KIRZIOĞLU Z.

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)