Popüler Kültür Bağlamında Müzik Yarışması ve Magazin Programlarının Üniversite Gençliği Üzerindeki Etkileri SDÜ Örneği


KAYA K., BAYSAL H., KURT E.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.35-52, 2007 (Peer-Reviewed Journal)