MİTOSTAN LOGOSA TRAGEDYANIN NIETZSCHECİ ÖLÜMÜ


Erenözlü S. S.

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.30, pp.419-435, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.419-435
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, Antik Yunan tragedya sanatı üzerine yazılmış iki önemli esere odaklanmıştır. Bunlardan bir tanesi, Aristoteles’in tragedya sanatı hakkında önemli bilgiler aktardığı “Poetika” (M.Ö. 335), diğeri ise Nietzsche’nin sanatın bir takım unsurlarını felsefesine mihenk taşı olarak gördüğü “Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu” (1872) adlı eserleridir. Tragedya üzerine yazılmış bu iki önemli eser, sanatın köklerine ışık tutan önemli kaynak kitaplar olarak değerlendirilmekte ve bundan dolayı da tragedya üzerine yapılacak olan bir incelemede bu iki filozof karşı karşıya gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, tragedyanın öldüğünün iddia edildiği Nietzscheci argümanın açılımını yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak tragedya sanatı, Nietzsche ve Aristoteles’in yüklediği değerlerle birlikte, antik kökleri olan mitostan felsefi söylemlerin baş gösterdiği logosa kadar, kendi tarihselliğinden kopartılmadan ele alınmıştır. Ardından Nietzsche’nin tragedyanın ölümünü bildirdiği argümanla neyi kastettiği, neden ve sonuçlarıyla birlikte araştırılmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Nietzsche, Tragedya, Sanat Felsefesi, Estetik, Poetika, Mitos, Logos.