ÖMÜRBEK Nuri ve KİŞİ Esin, (2019). ”ENTROPİ TEMELLİ MAUT YÖNTEMİ İLE YENİLİKÇİGİRİŞİMLERİN FAALİYETLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisiYıl: 2019 Cilt-Sayı: 12 (2) ss: 264-288


ÖMÜRBEK N., KİŞİ E.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.264-288, 2019 (Peer-Reviewed Journal)