Mean paltelet volume may be as a predictor of pulmonary embolism in deep vein thtombosis


İÇLİ A., TÜRKER Y., UYSAL B. A. , AKSOY F. , ARSLAN A., GÖRGÜLÜ Ö., ...Daha Fazla

28. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye