Osmanlı Yönetim Sisteminde Şeyhülislamlık Kurumu Sosyolojik Bir Çözümleme


TAŞ K.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.81-101, 2005 (Peer-Reviewed Journal)