MINT ÜLKELERİNDE FİNANSAL DERİNLEŞME İLE ÇEŞİTLİ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ


Creative Commons License

Oğuztürk B. S., Karacan G.

Social Sciences Studies Journal, vol.7, no.85, pp.3192-3204, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 85
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Social Sciences Studies Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.3192-3204
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada amaç; finansal derinleşme faktörünün MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya, Türkiye) ülkelerinde uzun dönemde hangi makroekonomik değişkenler üzerinde etkin olduğunu tespit etmektir. Çalışmanın analizi 1995-2017 dönemini kapsayan temel bileşenler ve panel veri teknikleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada derinleşme endeksini elde etmek için belirlenen değişkenler ilk olarak temel bileşenler analizine tabi tutulmuştur. Daha sonra yatay kesit bağımlılığı ve durağanlıklar Peseran (2007) CADF birim kök testiyle incelenmiştir. Uygulanan homojenlik testinin ardından yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizi yapılmış ve AMG tahmincisi ile uzun dönemli eşbütünleşme katsayıları tahmin edilmiştir. Çalışma sonucunda; MINT Ülkelerinin birlikte hareket ettiği ve aralarında eş bütünleşme olduğu yönündeki bulguların yanı sıra bu ülkelerde finansal derinleşmeyi etkileyen makroekonomik faktörlerin birbirinden farklı olduğu da ortaya konmaktadır.  Bu durum finansal derinleşme faktörünün ülke ekonomilerinde politik, ekonomik veya sosyal  nedenlerle çeşitli makroekonomik faktörler üzerinde farklı etkilerde bulunabileceğini de göstermektedir