Akademisyenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluklarının Belirleyicileri Olarak Sosyal ve Örgütsel Destek


AKÇAKANAT T., UZUNBACAK H. H. , KÖSE S.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, pp.173-193, 2018 (Peer-Reviewed Journal)