Dönüşümcü Liderlik ve Örgüte Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü


AVCI U., TURUNÇ Ö.

Uluslar arası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.45-55, 2012 (Peer-Reviewed Journal)