“SANATTA ESİN KAYNAĞI OLARAK KEÇİ/TEKE FİGÜRÜNÜN KULLANIMI: TEKE YÖRESİ


Creative Commons License

Ünal S.

IV. International Symposium on Strategic and Social Research- ISASOR 2019, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET: İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ile birlikte ilk evcilleştirdiği hayvanlar arasında bulunan keçi/teke, insan yaşamının sürekliliğine ve kültürel anlamda gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Besin değeri, hızlı hareket kabiliyeti ve fiziksel özellikleri ile insanların hayatında her dönem için önemli bir yere sahip olmuştur. Keçi/teke figüratif anlayışın yansıması olarak, farklı medeniyetlerin sanatçılarını etkilemiş ve sanat eserlerine konu olmuştur. Özellikle Anadolu ve yakın coğrafya kültürlerine ait sanat eserleri üzerinde sıklıkla keçi/teke betimlerine yer verilmiştir. Teke Yöresi gelenek ve görenekleri yiyecek, giyecek, müzik ve oyunlarıyla kendine özgü, sahip olduğu köklü geçmişi ile de zengin bir kültüre ev sahipliği yapmaktadır. Oldukça geniş bir coğrafya ile tanımlanan Teke Yöresi’nde keçi/teke figürü önemli bir yere sahiptir. Çalışmada keçi/teke figürünün günümüz Teke Yöresi sınırları içerisinde ayrıca arkeolojik alan ve müzelerde yer alan sanat eserlerinde betimlenmiş örneklerinin belirlenmesi ve sanatsal açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Anahtar Kelime: Teke Yöresi, Keçi/Teke Figürü, Sanat Eseri,