İş Karakteristikleri, İşyeri Güvenliği ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkileri: Kültürler Arası Bir Çalışma


TURUNÇ Ö., TANIŞ A.

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.3, pp.1-24, 2017 (Peer-Reviewed Journal)