Design and Production of Solid Waste Loading and Carrying Vehicle with Modular Trailer


Creative Commons License

Kayacan R., Uzun O.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.3, pp.687-700, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nowadays, the systems developed for the loading and transportation of solid wastes are unable to respond to farmers engaged in small and medium scale works. Therefore, farmers having small and medium sized barns prefer to remove the solid wastes by using manpower for cleaning. However, due to the difficulty of such a cleaning, it could not be performed every day, and this causes breast and nail inflammation in animals and may also cause diseases such as herniated disc in people. In this thesis, modular device that can be used with a hoeing machine was designed and prototyped to collect, transport and discharge various solid wastes, especially in the small and medium sized barns. The modular device is composed of a trailer that its capacity be decreased or increased, a shoveling unit and a loading unit with a belt conveyor and it receives the hydraulic power it needs from the hoeing machine. Pugh’s total design method developed by Prof. Stuard Pugh was used to design the device. The modular vehicle was tested with light and heavy solid wastes in areas from 150 m2 to 250 m2. From the test results, it was concluded that the modular device can be used effectively in small and medium sized barns not exceeding 250 m2.

Günümüzde katı atıkların yüklenmesi ve taşınması için geliştirilen sistemler küçük ve orta ölçekli işlerle uğraşan çiftçilere cevap verememektedir. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli besihaneleri olan çiftçiler temizlik için insan gücü ile katı atıkları çıkarma yoluna gitmektedir. Fakat bu temizlik, zorluğundan dolayı, her gün yapılamadığı için hayvanlarda göğüs ve tırnak iltihabı oluşabilmekte, ayrıca temizlik yapan kişilerde bel fıtığı gibi hastalıklara yol açabilmektedir. Bu çalışmada çiftçilerin özellikle küçük ve orta ölçekli besihaneler başta olmak üzere muhtelif alanlardaki çeşitli katı atıkları toplayabilmeleri, taşıyabilmeleri ve istenilen alana boşaltabilmeleri için römork kısmı küçültülüp büyültülebilen, kürüme ünitesi ile kürüme ve bantlı konveyör ile römorka yükleme işlemi yapabilen, hidrolik gücünü çapa makinasından alan araç tasarlanmış ve prototipi imal edilmiştir. Aracın tasarımında Prof. Stuard Pugh tarafından geliştirilen ve Toplam Tasarım adı verilen tasarım metodu kullanılmıştır. Tasarlanan araç, hafif ve ağır katı atıkla 150–250 m2 alanda test edilmiştir. Aracın uygulama alanı, toplama ve boşaltma süreleri göz önünde bulundurulduğunda 250 m2 ‘yi geçmeyen küçük ve orta ölçekli besihanelerde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.