EFFECT OF ADIPONECTIN ON MCF-7 PROLIFERATION AND GHRELIN LEVEL


Şahin U., Şahin M., Sancer O., Calapoğlu M., Şenol N.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.29, no.4, pp.591-595, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

Objective

Local and systemic factors have been shown to drive

the growth of breast cancer cells in postmenopausal

obese women who are at increased risk of

estrogen receptor-positive breast cancer. In obese postmenopausal women, it has been shown that

circulating ghrelin hormone is decreased, produced

by some tumor cells, and also affects tumor growth.

In this study, we aimed to investigate the role of

adiponectin administration in estrogen receptor

positive MCF-7 breast cancer cell line and its effects

on ghrelin levels.

Material and Method

The MCF-7 breast cancer cell line was propagated

in 2D culture. The inhibition dose was determined by

treating MCF-7 breast cancer cells with increasing

concentrations of adiponectin (50-5000 ng/mL).

Ghrelin levels were measured at the 24th, 48th

,and 72nd hours by enzyme-linked immunosorbent

assay (ELISA) by administering adiponectin at a

concentration of 50, 100, 250 and 500 ng/mL to the

MCF-7 breast cancer cell line.

Results

In MCF-7 breast cancer cell line culture samples taken

at the 24th, 48th and 72nd hours, proliferation was

found to decrease depending on 50, 100, 250 and

500 ng/mL adiponectin concentration. It was found

that the amount of ghrelin increased depending on 50,

100, 250 and 500 ng/mL adiponectin concentration in

MCF-7 breast cancer cell line culture samples taken

at 24th, 48th and 72nd hours.

Conclusion

In our study, we revealed the role of adiponectin,

which has proven anti-carcinogenic properties in the

MCF-7 breast cancer cell line (ER/PR positive) and

also negatively correlated with obesity, and ghrelin, in

ER-positive breast cancers.

Amaç

Lokal ve sistemik faktörlerin, östrojen reseptörü pozitif

meme kanseri riskinde artış olan postmenopozal

obez kadınlarda meme kanseri hücrelerinin büyümesini

yönlendirdiği gösterilmiştir. Postmenapozal

dönemdeki obez kadınlarda, dolaşımdaki girelin hormonunun hattı kültür örneklerinde 50, 100, 250 ve 500 ng/mL

adiponektin konsantrasyonuna bağlı olarak proliferasyonun

azaldığı bulundu. 24, 48 ve 72. saate alınan

MCF-7 meme kanseri hücre hattı kültür örneklerinde

50, 100, 250 ve 500 ng/mL adiponektin konsantrasyonuna

bağlı olarak girelin miktarında artış oluştuğu

bulundu.

Sonuç

Çalışmamızda MCF-7 meme kanseri hücre hattında

(ER/PR pozitif) anti-kanserojenik özelliği kanıtlanmış

olan ve aynı zamanda obezite ile negatif korelasyon

gösteren adiponektinin, girelin ile karşılıklı etkileşimlerinin,

ER pozitif meme kanserlerindeki rolünü ortaya

koymuş olduk.

azaldığı, bazı tümör hücreleri tarafından

üretildiği ve ayrıca tümör büyümesini etkilediği gösterilmiştir.

Bu çalışmada, adiponektin uygulamasının

östrojen reseptörü pozitif MCF-7 meme kanseri hücre

hattındaki rolünü ve girelin seviyeleri üzerine olan etkilerini

araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

MCF-7 meme kanseri hücre hattı 2 boyutlu kültürde

çoğaltıldı. MCF-7 meme kanseri hücrelerine artan

konsantrasyonlarda adiponektin (50-5000 ng/mL) ile

muamele edilerek inhibisyon dozu belirlendi. MCF-7

meme kanseri hücre hattına 50, 100, 250 ve 500 ng/

mL konsantrasyonda adiponektin uygulanarak 24, 48

ve 72. Saatlerde örneklerde girelin seviyeleri enzim

bağlı immünosorbent analizi (ELISA) ile ölçüldü.

Bulgular

24, 48 ve 72. saate alınan MCF-7 meme kanseri hücre