“Büyük Selçuklular Döneminde Tefsir İlmi ve Müfessirler”


ÖZGEL İ.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.5, no.2, pp.31-52, 2005 (ESCI)