Organik Asitler: Rumen Modülatörü olarak Organik Asitler.


ÖZKAYA S.

Turkiye Klinikleri J Anim Nutr&Nutr Dis-Special Topics, vol.3, no.1, pp.64-68, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri J Anim Nutr&Nutr Dis-Special Topics
  • Page Numbers: pp.64-68

Abstract

In ruminant animals, the digestion of the feed takes place mainly by fermentation from the rumen. In the fermentation of rumen, plant fibers, starch and protein break down, and microbial protein and essential oil as a source of energy. This has disadvantages and risks, such as rumen acidosis, loss of methane energy, protein losses due to high ammonia production. For this reason, it is important to manipulate the fermentation of rumen so that the energy and protein can be used better. Until recently, methane antioxidant chemical feed additives, such as antibiotics and ionophores, have been used extensively in ruminants to improve the efficiency of ruminants and the development of rumen fermentation. However, most of these feed additives can not be used consistently because of the energy loss in the form of methane, microbial adaptation to the rumen and toxic effects in animals. In addition, the increased use of these chemicals in animal nutrition led to increased resistance to antibiotics and residue in animal products, and the ban on the use or use of methane in greenhouse effects on the greenhouse effect led to nutritional experts and microbiologists to investigate natural alternatives to chemical additives. In recent years, many researches have been made on this subject and it has been made on the spot. Organic acids are used as rumen fermentation regulators such as inhibiting mycotoxin production in feed and feedstuffs, antibacterial effects in the digestive system, reducing the production of methane gas, preventing acidosis and increasing rumen pH.

 

Ruminantlarda yemlerin sindirimi çoğunlukla rumende meydana gelen fermantasyon ile gerçekleşmektedir. Rumen fermantasyonu ile bitkide bulunan lif, nişasta ve protein, mikrobiyel proteine ve enerji kaynağı olarak kullanılacak uçucu yağ asitlerine dönüştürülürler. Bu fermantasyonun, rumen asidosisi, metan şeklinde enerji kaybı, yüksek amonyak üretimine bağlı protein kayıpları gibi dezavantajları ve riskleri vardır. Bu nedenle enerji ve proteinin daha iyi kullanılabilmesi için rumen fermantasyonu manipule etmek önemlidir. Yakın zamana kadar çok yaygın olarak ruminant rasyonlarında antibiyotik ve iyonofor gibi metan gazı önleyici kimyasal yem katkı maddeleri ruminantların verimliliğinin ve rumen fermantasyonunun geliştirilmesi amacı ile kullanılmışlardır. Ancak, bu yem katkı maddeleri, rumen mikrobiyal adaptasyonu ve toksik etkileri nedeniyle sürekli kullanılamamaktadır. Bunun yanı sıra bu kimyasalların hayvan beslemede kullanımının artmasına bağlı olarak antibiyotik direncinin gelişmesi ve hayvansal ürünlerde kalıntı riskinin artması besleme uzmanlarını ve mikrobiyologları kimyasal katkıların yerine doğal alternatiflerinin araştırılmasına yöneltmiştir. Son yıllarda, organik asitler, yem ve yem hammaddelerinde mikotoksin üremesini engellemek, sindirim sisteminde antibakteriyal etkilerinden yararlanmak, metan gazı üretimini azaltmak, rumen asidozisini önlemek ve rumen pH'sını yükseltmek gibi amaçlarla ruminant rasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.