Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Karayolu Üstyapı Bakım Yönetim Modeli Geliştirilmesi


TERZİ S.

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal)