BİR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN FARKLI İÇ ORTAMLARINDAN TOPLANAN TOZ ÖRNEKLERİNDEKİ PAH VE PCBLERİN SEVİYELERİNİN VE KAYNAKLARININ İNCELENMESİ


Yurdakul S., Çelik I., Çetin B.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.9, no.1, pp.336-347, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesinde, önceden belirlenen 23 noktada toz örnekleri 2017 yazı boyunca toplanmış ve örneklerdeki PAH ve PCB’ler solvent ekstraksiyon yöntemi ile ayrılarak, deriştirilmiş, temizleme/ayırma kolonu metoduyla girişim yapan bileşiklerden temizlenerek hazırlanan örnekler Gaz Kromatografisi/ Kütle Spektrometresi (GC/MS) cihazı ile analiz edilmişlerdir. Çalışmada elde edilen PAH ve PCB konsantrasyonları oldukça değişkenlik göstermişlerdir. Toplam PAH konsantrasyonu (Σ16PAH) 247,14 ile 14162,65 ng g-1 aralığında (kuru ağırlıkta) değişmektedir (ORT±SS; 2161,27 ± 3118 ng g-1). Toplam PCB konsantrasyonu (Σ 41PCB) ise 2,06 ile 495 ng g-1 aralığında (kuru ağırlık) değişmektedir (ORT±SS; 74,72±107,67 ng g-1). Çalışmada ayrıca hedef organik kirleticilerin kaynaklarını belirlemek amacıyla Faktör Analizi (FA) gerçekleştirilmiş ve PAH’lar için iki PCB’ler içinse üç kaynak elde edilmiştir. Faktör Analizi sonuçlarına göre SDÜ Mühendislik Fakültesi iç ortam tozundaki PAHların ana kaynağının trafik ve fakülte içerisindeki aktiviteler olduğu, PCB’lerin ise yine fakülte içerisinde gerçekleştirilen aktiviteler, boyalar ve kullanılan teknik solventler olduğu görülmüştür. Ayrıca ofislerinde sigara kullanan akademik/idari personelin PCB maruziyeti açısından içmeyenlere kıyasla daha fazla potansiyel bir risk taşıdıkları görülmüştür.