TURKISH CRAFT OF FELT MAKING FROM THE PAST TO THE PRESENT AND NEW TECHNIQUES IN FELT MAKING


Çeliker D.

Art-e, vol.4, no.8, pp.1-22, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 8
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Art-e
  • Page Numbers: pp.1-22

Abstract

ABSTRACT Felt, which is made of wool of animals such as angora goat, sheep, rabbit, camel and lama in alkaline conditions created with the use of water, soap and heat, is the oldest known handicraft product with a textile surface. Felt, the exact date of origin of which is unknown, is produced in a process in which wool fibers are interwowen. On account of the fact that it has a wide range of usage areas, it keeps its presence in daily life today. Moreover, felt is increasingly used in souvenir making and it is also a common material used in creating objects with an artistic value. This study seeks to emphasize the place and importance of felt making in Turkish culture from the past to the present; to study the tools and techniques used in felt making; to present new techniques in felt making and new usage areas in modern urban life and novel felt products with an artistic value. Key Words: Felt, Craft of Felt making, wet felt, dry felt.

ÖZET Tiftik keçisi, koyun, tavşan, deve ve lama gibi hayvanların yünlerinin su, sabun ve ısı yardımıyla oluşturulan alkali bir ortamda liflerin birbiri arasına girmesi ile elde edilen keçe, bilinen en eski tekstil yüzeyli el sanatı ürünü olup, ilk ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kullanım alanının genişliği nedeniyle keçe, günlük yaşamın bir parçası olarak varlığını bugünde sürdürmektedir. Bununla birlikte son dönemlerde turistik ve hediyelik eşya üretiminde olduğu gibi birçok sanatçının eserlerinde keçe kullanımı görülmektedir. Bu çalışmada, geçmişten günümüze keçe sanatının Türk kültürü içindeki yerinin ve öneminin belirtilmesi; keçe üretiminde kullanılan araçlar ile uygulanan teknik ve kullanımlarının incelenmesi; geçmiş ve günümüz örnekleri ele alınarak, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda farklı tekniklerle bütünleştirilerek turistik ve sanatsal değeri olan yeni örneklerin ve tekniklerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Keçe, keçecilik sanatı, ıslak keçe, kuru keçe.